Snellere, rechtmatige en transparante afwikkeling van faillissementen

Hogere uitwinning voor belanghebbenden

Hands-on Monitoring & Recovery is gespecialiseerd in crediteuren recovery bij faillissementen ten behoeve van de curator en de boedel. Het doel is de terugvordering van liquiditeiten op crediteuren zoals dubbel of foutief betaalde facturen en op onverschuldigde en/of ontbrekende tegoeden. Daarnaast verzorgen wij de monitoring, de zekerhedenbewaking en de
uitwinning van asset-portefeuilles ten behoeve van pandhouders en financiers.

Wij werken op basis van ‘no cure no pay’.
Want wij zijn er zeker van dat wij ook voor uw organisatie liquide middelen kunnen genereren.

Slimme inzet van technologie en know-how

Door het gebruik van geavanceerde software tijdens de faillissementsafwikkeling, kunnen verborgen tegoeden worden achterhaald. Bijvoorbeeld als die het gevolg zijn van dubbele of onterechte betalingen. De doorlooptijd wordt hierdoor korter, terwijl tegelijk de transparantie toeneemt. Met deze werkwijze wordt het eenvoudiger om fraudegevallen op te sporen en om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Langjarige expertise in faillissementsafwikkelingen
 • Geavanceerde softwaretoepassingen
 • Hoge opbrengsten voor belanghebbenden
 • Uitonderhandelen van vorderingen en asset portefeuilles
 • Korte doorlooptijden
 • Heldere rapportages
 • Situatiespecialisten

Onze kennis levert een hoger uitwinningresultaat op

Hands-on Monitoring & Recovery heeft deskundigen in huis op het gebied van faillissementen en bijzonder beheer. Zij hebben kennis van en ervaring met crediteuren recovery, bijzondere kredieten bij banken, monitoring en het uitwinnen van assets.

Maak uw keuze uit een van de volgende specialismen

Audit

CASH FINDING

FRAUDE DETECTIE

Audit

Onze audit van een crediteurenadministratie is in geen opzicht vergelijkbaar accountantsonderzoek of met onderzoek dat zich primair richt op fraude of faillissementsoorzaken. Hands-on Monitoring & Recovery richt zich immers op geldstromen die dergelijke onderzoeken niet aan de orde komen.
Van de curator wordt geen enkele inspanning verlangd. Wij verlangen enkel toegang tot de digitale en fysieke financiële administratie. Uit deze administratie wordt niets weggenomen of verplaatst, er wordt alleen een werkkopie van gemaakt. Vertrouwelijkheid en data-integriteit achten wij vanzelfsprekend. Hands-on Monitoring & Recovery werkt conform de strengste richtlijnen op het gebied van beveiliging en openbaart niets van haar werkzaamheden, anders dan aan haar opdrachtgevers.

Cash finding

Vrijwel alle inkoopfacturen, betalingen en creditfacturen van de laatste 4 tot 6 jaar worden door ons onderzocht. Onze meerwaarde zit hem in het ontdekken en categoriseren van accounts payable in de geldstromen. Wij richten ons op de volgende risico’s:

 • Mogelijke dubbele of onterechte betalingen
 • Betaling van een originele factuur én van een elektronische kopie aan dezelfde leverancier
 • Factuur eenmaal betaald aan de juiste én eenmaal aan een foutieve leverancier
 • Facturen tweemaal betaald aan dezelfde of verschillende leverancier(s)
 • Twee facturen betaald voor dezelfde dienst (dubbele facturatie door leverancier)
 • Leverancier heeft een deel van het geleverde tweemaal in rekening gebracht
 • Kommafouten en cijferomdraaiingen bij het inboeken in de administratie
 • Betaalde voorschotten zijn niet (volledig) meegenomen in de eindafrekening
 • Facturen ingeboekt en betaald in zowel Euro’s als US Dollars
 • Niet uitbetaalde of verrekende creditnota’s

Fraude detectie

Wij hebben ruime ervaring met het opsporen van onregelmatigheden en het vakkundig doorgronden van bedrijfsprocessen. Daarmee verschaffen wij u duidelijkheid over het mogelijke bestaan van onregelmatigheden binnen het faillissement. Onderzoek naar de vastgestelde afwijkingen geven uitsluitsel over een onrechtmatige boekingsgang en over de mogelijke onttrekking van liquiditeiten aan de betreffende organisatie.

Ontdek hoe Hands-on ú kan helpen

Vul onderstaand formulier in, of neem direct contact met ons op
via +31 (0)85 007 42 25.

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
In onze privacyverklaring leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

 • Soestdijkerweg 17
 • 3734 MG Den Dolder
 • T +31 (0)85 007 42 25
 • info@handsonmr.nl
 • KvK 72373784
 • BTW NL85.90.88.777.B.01
 • Google Maps